Vi använder cookies Läs mer

 

Grundutbildning A B C D

TLP 10 är indelad i fyra utbildningar. - A, B, C och D.
Vilken utbildning du ska gå beror på vilken typ av truck du kör. Utbildningens innehåll och längd är anpassad efter trucktypernas användningsområden och hur svåra truckarna är att hantera.

Utbildningen omfattar.

  • Säkerhetsbestämmelser
  • Trafiklagar och – bestämmelser
  • Truckens konstruktion
  • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar
  • De vanligaste trucktyperna och deras manöverorgan
  • Hantering av hälso- och miljöfarligt gods
  • Säkerhetskontroll och dagligt under håll
  • Ett ergonomiskt riktigt arbetssätt
  • Företagsinterna trafik- och säkerhetsbestämmelser
  • Logistik och ekonomi
 
A-utbildningen: Täcker låglyftande truckar och ledstaplare.

B-utbildningen
: Omfattar alla typer och storlekar av motviktstruckar, staplare, skjutstativ-, högplock-, smalgång-, kombi-, och fyrvägstruckar. Även truckarna i A-utbildningen ingår.

C-utbildningen
: Omfattar hjullastare i industriell hantering, sidlastare, container- och timmertruck.

D-utbildningen: Omfattar dels små drag- och flaktruckar och stora terminaldragtruckar.

Kontakta någon av våra ansvariga för att få mer information och råd om vilken utbildning som passar dig bäst.

Linde Material Handling AB

Terminalvägen 12 - 891 51 Örnsköldsvik  -  Tel: 0660-26 55 70  -  info@nordtruck.se